قرص آلندوویت 70 میلی گرم/2800 .احد

ALENDOVIT 70MG/2800IU TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب