قرص روکشدار اگزیرکت 30 میلی گرم

Exerect 30MG Coated TAB

داروسازی تدبیر کالای جم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب