قرص کلوبیوم 10 میلی گرم

CLOBIUM 10MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب