کپسول زونیسماید-عبیدی 25 میلی گرم

ZONISAMIDE-ABIDI 25MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب