کپسول ابیتانت 80/80 میلی گرم

ABITANT 80/80MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب