شربت والپروات سدیم-عبیدی 120 میلی لیتر

VALPROATE SODIUM-ABIDI 200MG/5ML 120ML SYRUP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب