قرص لویکسام 50 میلی گرم

LUVIXAM 50MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب