شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر (ستیریزین)

CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب