کپسول فلوکستین-عبیدی 10 میلی گرم

FLUOXETINE-ABIDI 10MG CAP

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب