قرص ریسپریدول-عبیدی 3 میلی گرم

RISPERIDONE-ABIDI 3MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب