ویال اکساتنت 600میلی گرم/300 میلی لیتر

OXATENT 600MG/300ML Vial

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب