قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم


CHLORDIAZEPOXIDE-ABIDI 10MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب