شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر

KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب