قرص روپینیرول-عبیدی 5 میلی گرم

ROPINIROLE-ABIDI 5MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی عبیدی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب