قرص یدوکینول-عبیدی 210 میلی گرم

IODOQUINOL-ABIDI 210MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب