قرص مترونیدازول-عبیدی 250 میلی گرم


METRONIDAZOLE-ABIDI 250MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی عبیدی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب