قرص کلوپیدوگرل-عبیدی 75 میلی گرم

CLOPIDOGREL-ABIDI 75MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب