آمپول بتامتازون ال آ-اکسیر 1 میلی لیتر

BETAMETHASONE LA-EXIR 1ML AMP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب