آمپول تایلوفن 150 میلی گرم/میلی لیتر 6.7 میلی لیتر

TYLOPHEN 150MG/ML 6.7ML AMP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب