قرص الانزاپین-اکسیر 5 میلی گرم

OLANZAPINE-EXIR 5MG TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب