شربت تئوفیلین جی-اکسیر 120 میلی لیتر

THEOPHYLLINE G-EXIR 120ML SYRUP

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب