قرص داپوکستین اکسیر 30 میلی گرم

DAPOXETINE-EXIR 30 MG Tablet

داروسازی اکسیر [ ایران ]

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب