کپسول گاباپنتین-اکسیر 100 میلی گرم

GABAPENTIN-EXIR 100MG CAP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب