سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر

ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP

داروسازی اکسیر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی اکسیر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب