قرص متوپرولول پارس دارو 50 میلی گرم

METOPROLOL PARSDAROU 50MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب