کپسول فلورازپام پارس دارو 15 میلی گرم

FLURAZEPAM PARS DAOU 15MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب