قرص ازتیمیب پارس دارو 10 میلی گرم

EZETIMIBE PARSDAROU 10MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب