اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 هیدروکسی تریپتوفان+ملاتونین+ویتامین 5HTP+Melatonin+Vitamin
2 ۵ هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan
3 آباکاویر Abacavir
4 آباتاسپت Abatacept
5 آبسیکسی مب Abciximab
6 Abiraterone
7 ا سی ا ACA
8 آکامپروسیت Acamprosate
9 اکاربوز Acarbose
10 آسبوتولول Acebutolol
11 آسنوکومارول Acenocoumarol
12 استامینوفن Acetaminophen
13 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
14 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
15 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
16 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
17 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
18 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
19 استازولامید Acetazolamide
20 استیک اسید Acetic Acid
21 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
22 استیل سیستئین Acetylcysteine
23 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
24 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
25 آسیکلوویر Aciclovir
26 آسیترتین Acitretin
27 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
28 آدالیمومب Adalimumab
29 آداپالن Adapalene
30 ادفوویر Adefovir
31 آدنوزین Adenosine
32 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
33 Aflibercept
34 آجمالین Ajmaline
35 آلانین Alanine
36 آلبندازول Albendazole
37 آلبومین Albumin
38 آلمتوزومب Alemtuzumab
39 آلندرونیت Alendronate
40 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
41 آلفنتانیل Alfentanil
42 آلفوزوسین Alfuzosin
43 الگلوکراز Alglucerase
44 آلیسکرن Aliskiren
45 الوپورینول Allopurinol
46 روغن بادام Almond Oil
47 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
48 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
49 آلپرازولام Alprazolam
50 آلپروستادیل Alprostadil
51 آلتپلاز Alteplase
52 آلترتامین Altretamine
53 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
54 الومینیوم ام جی Aluminium MG
55 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
56 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
57 آلویموپان Alvimopan
58 آمانتادین Amantadine
59 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
60 آمی فوستین Amifostine
61 امیکاسین Amikacin
62 آمیلورید Amiloride
63 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
64 آمیلورید اچ Amiloride-H
65 آمینواسید Amino acid
66 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
67 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
68 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
69 آمینوفیلین Aminophylline
70 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
71 آمیودارون Amiodarone
72 آمی سولپراید Amisulpride
73 امی تریپتیلین Amitriptyline
74 آمیلودیپین Amlodipine
75 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
76 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
77 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
78 آموباربیتال Amobarbital
79 آمورولفین Amorolfine
80 آموکسی سیلین Amoxicillin
81 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
82 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
83 امفوتریسین بی Amphotericin B
84 امپی سیلین Ampicillin
85 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
86 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
87 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
88 آناگریلید Anagrelide
89 آناکینرا Anakinra
90 اناستروزول Anastrozole
91 آنیدولافونژین Anidulafungin
92 آنتازولین Antazoline
93 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
94 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
95 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
96 انتی هموروئید Antihemorrhoid
97 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
98 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
99 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
100 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب