اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 آباکاویر Abacavir
2 آباتاسپت Abatacept
3 آبسیکسی مب Abciximab
4 Abiraterone
5 ا سی ا ACA
6 آکامپروسات Acamprosate
7 اکاربوز Acarbose
8 آسبوتولول Acebutolol
9 آسنوکومارول Acenocoumarol
10 استامینوفن Acetaminophen
11 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
12 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
13 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
14 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
15 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
16 استازولامید Acetazolamide
17 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
18 استیل سیستئین Acetylcysteine
19 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
20 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
21 آسیکلوویر Aciclovir
22 آسیترتین Acitretin
23 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
24 آدالیمومب Adalimumab
25 آداپالن Adapalene
26 ادفوویر Adefovir
27 آدنوزین Adenosine
28 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
29 آجمالین Ajmaline
30 آلانین Alanine
31 آلبندازول Albendazole
32 آلبومین Albumin
33 آلمتوزومب Alemtuzumab
34 آلندرونیت Alendronate
35 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
36 آلفنتانیل Alfentanil
37 آلفوزوسین Alfuzosin
38 الگلوکراز Alglucerase
39 آلیسکرن Aliskiren
40 الوپورینول Allopurinol
41 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
42 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
43 آلپرازولام Alprazolam
44 آلپروستادیل Alprostadil
45 آلتپلاز Alteplase
46 آلترتامین Altretamine
47 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
48 الومینیوم ام جی Aluminium MG
49 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
50 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
51 آمانتادین Amantadine
52 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
53 آمی فوستین Amifostine
54 امیکاسین Amikacin
55 آمیلورید Amiloride
56 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
57 آمیلورید اچ Amiloride-H
58 آمینواسید Amino acid
59 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
60 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
61 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
62 آمینوفیلین Aminophylline
63 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
64 آمیودارون Amiodarone
65 آمی سولپراید Amisulpride
66 امی تریپتیلین Amitriptyline
67 آمیلودیپین Amlodipine
68 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
69 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
70 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
71 آموباربیتال Amobarbital
72 آمورولفین Amorolfine
73 آموکسی سیلین Amoxicillin
74 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
75 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
76 امفوتریسین بی Amphotericin B
77 امپی سیلین Ampicillin
78 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
79 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
80 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
81 آناگریلید Anagrelide
82 آناکینرا Anakinra
83 اناستروزول Anastrozole
84 آنیدولافونژین Anidulafungin
85 آنتازولین Antazoline
86 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
87 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
88 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
89 انتی هموروئید Antihemorrhoid
90 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
91 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
92 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
93 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
94 آپومورفین Apomorphine
95 اپرپیتانت Aprepitant
96 آپروتینین Aprotinin
97 آرگاتروبان Argatroban
98 آرژینین Arginine
99 آرژینین Arginine
100 آریپیپرازول Aripiprazole
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب