اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 آباکاویر Abacavir
2 آباتاسپت Abatacept
3 آبسیکسی مب Abciximab
4 Abiraterone
5 ا سی ا ACA
6 آکامپروسیت Acamprosate
7 اکاربوز Acarbose
8 آسبوتولول Acebutolol
9 آسنوکومارول Acenocoumarol
10 استامینوفن Acetaminophen
11 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
12 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
13 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
14 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
15 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
16 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
17 استازولامید Acetazolamide
18 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
19 استیل سیستئین Acetylcysteine
20 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
21 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
22 آسیکلوویر Aciclovir
23 آسیترتین Acitretin
24 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
25 آدالیمومب Adalimumab
26 آداپالن Adapalene
27 ادفوویر Adefovir
28 آدنوزین Adenosine
29 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
30 Aflibercept
31 آجمالین Ajmaline
32 آلانین Alanine
33 آلبندازول Albendazole
34 آلبومین Albumin
35 آلمتوزومب Alemtuzumab
36 آلندرونیت Alendronate
37 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
38 آلفنتانیل Alfentanil
39 آلفوزوسین Alfuzosin
40 الگلوکراز Alglucerase
41 آلیسکرن Aliskiren
42 الوپورینول Allopurinol
43 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
44 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
45 آلپرازولام Alprazolam
46 آلپروستادیل Alprostadil
47 آلتپلاز Alteplase
48 آلترتامین Altretamine
49 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
50 الومینیوم ام جی Aluminium MG
51 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
52 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
53 آمانتادین Amantadine
54 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
55 آمی فوستین Amifostine
56 امیکاسین Amikacin
57 آمیلورید Amiloride
58 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
59 آمیلورید اچ Amiloride-H
60 آمینواسید Amino acid
61 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
62 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
63 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
64 آمینوفیلین Aminophylline
65 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
66 آمیودارون Amiodarone
67 آمی سولپراید Amisulpride
68 امی تریپتیلین Amitriptyline
69 آمیلودیپین Amlodipine
70 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
71 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
72 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
73 آموباربیتال Amobarbital
74 آمورولفین Amorolfine
75 آموکسی سیلین Amoxicillin
76 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
77 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
78 امفوتریسین بی Amphotericin B
79 امپی سیلین Ampicillin
80 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
81 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
82 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
83 آناگریلید Anagrelide
84 آناکینرا Anakinra
85 اناستروزول Anastrozole
86 آنیدولافونژین Anidulafungin
87 آنتازولین Antazoline
88 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
89 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
90 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
91 انتی هموروئید Antihemorrhoid
92 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
93 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
94 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
95 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
96 آپومورفین Apomorphine
97 اپرپیتانت Aprepitant
98 آپروتینین Aprotinin
99 آرگاتروبان Argatroban
100 آرژینین Arginine
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب