اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 آباکاویر Abacavir
2 آباتاسپت Abatacept
3 آبسیکسی مب Abciximab
4 Abiraterone
5 ا سی ا ACA
6 آکامپروسات Acamprosate
7 اکاربوز Acarbose
8 آسبوتولول Acebutolol
9 آسنوکومارول Acenocoumarol
10 استامینوفن Acetaminophen
11 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
12 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
13 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
14 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
15 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
16 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
17 استازولامید Acetazolamide
18 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
19 استیل سیستئین Acetylcysteine
20 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
21 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
22 آسیکلوویر Aciclovir
23 آسیترتین Acitretin
24 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
25 آدالیمومب Adalimumab
26 آداپالن Adapalene
27 ادفوویر Adefovir
28 آدنوزین Adenosine
29 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
30 آجمالین Ajmaline
31 آلانین Alanine
32 آلبندازول Albendazole
33 آلبومین Albumin
34 آلمتوزومب Alemtuzumab
35 آلندرونیت Alendronate
36 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
37 آلفنتانیل Alfentanil
38 آلفوزوسین Alfuzosin
39 الگلوکراز Alglucerase
40 آلیسکرن Aliskiren
41 الوپورینول Allopurinol
42 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
43 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
44 آلپرازولام Alprazolam
45 آلپروستادیل Alprostadil
46 آلتپلاز Alteplase
47 آلترتامین Altretamine
48 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
49 الومینیوم ام جی Aluminium MG
50 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
51 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
52 آمانتادین Amantadine
53 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
54 آمی فوستین Amifostine
55 امیکاسین Amikacin
56 آمیلورید Amiloride
57 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
58 آمیلورید اچ Amiloride-H
59 آمینواسید Amino acid
60 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
61 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
62 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
63 آمینوفیلین Aminophylline
64 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
65 آمیودارون Amiodarone
66 آمی سولپراید Amisulpride
67 امی تریپتیلین Amitriptyline
68 آمیلودیپین Amlodipine
69 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
70 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
71 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
72 آموباربیتال Amobarbital
73 آمورولفین Amorolfine
74 آموکسی سیلین Amoxicillin
75 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
76 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
77 امفوتریسین بی Amphotericin B
78 امپی سیلین Ampicillin
79 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
80 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
81 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
82 آناگریلید Anagrelide
83 آناکینرا Anakinra
84 اناستروزول Anastrozole
85 آنیدولافونژین Anidulafungin
86 آنتازولین Antazoline
87 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
88 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
89 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
90 انتی هموروئید Antihemorrhoid
91 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
92 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
93 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
94 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
95 آپومورفین Apomorphine
96 اپرپیتانت Aprepitant
97 آپروتینین Aprotinin
98 آرگاتروبان Argatroban
99 آرژینین Arginine
100 آرژینین Arginine
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب