اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 آباکاویر Abacavir
2 آباتاسپت Abatacept
3 آبسیکسی مب Abciximab
4 Abiraterone
5 ا سی ا ACA
6 آکامپروسات Acamprosate
7 اکاربوز Acarbose
8 آسبوتولول Acebutolol
9 آسنوکومارول Acenocoumarol
10 استامینوفن Acetaminophen
11 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
12 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
13 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
14 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
15 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
16 استازولامید Acetazolamide
17 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
18 استیل سیستئین Acetylcysteine
19 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
20 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
21 آسیکلوویر Aciclovir
22 آسیترتین Acitretin
23 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
24 آدالیمومب Adalimumab
25 آداپالن Adapalene
26 ادفوویر Adefovir
27 آدنوزین Adenosine
28 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
29 آجمالین Ajmaline
30 آلانین Alanine
31 آلبندازول Albendazole
32 آلبومین Albumin
33 آلمتوزومب Alemtuzumab
34 آلندرونیت Alendronate
35 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
36 آلفنتانیل Alfentanil
37 آلفوزوسین Alfuzosin
38 الگلوکراز Alglucerase
39 آلیسکرن Aliskiren
40 الوپورینول Allopurinol
41 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
42 آلپرازولام Alprazolam
43 آلپروستادیل Alprostadil
44 آلتپلاز Alteplase
45 آلترتامین Altretamine
46 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
47 الومینیوم ام جی Aluminium MG
48 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
49 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
50 آمانتادین Amantadine
51 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
52 آمی فوستین Amifostine
53 امیکاسین Amikacin
54 آمیلورید Amiloride
55 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
56 آمیلورید اچ Amiloride-H
57 آمینواسید Amino acid
58 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
59 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
60 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
61 آمینوفیلین Aminophylline
62 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
63 آمیودارون Amiodarone
64 آمی سولپراید Amisulpride
65 امی تریپتیلین Amitriptyline
66 آمیلودیپین Amlodipine
67 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
68 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
69 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
70 آموباربیتال Amobarbital
71 آمورولفین Amorolfine
72 آموکسی سیلین Amoxicillin
73 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
74 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
75 امفوتریسین بی Amphotericin B
76 امپی سیلین Ampicillin
77 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
78 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
79 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
80 آناگریلید Anagrelide
81 آناکینرا Anakinra
82 اناستروزول Anastrozole
83 آنیدولافونژین Anidulafungin
84 آنتازولین Antazoline
85 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
86 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
87 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
88 انتی هموروئید Antihemorrhoid
89 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
90 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
91 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
92 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
93 آپومورفین Apomorphine
94 اپرپیتانت Aprepitant
95 آپروتینین Aprotinin
96 آرگاتروبان Argatroban
97 آرژینین Arginine
98 آرژینین Arginine
99 آریپیپرازول Aripiprazole
100 آرسنیک Arsenic
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب