اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 هیدروکسی تریپتوفان+ملاتونین+ویتامین 5HTP+Melatonin+Vitamin
2 ۵ هیدروکسی تریپتوفان 5-Hydroxytryptophan
3 آباکاویر Abacavir
4 آباتاسپت Abatacept
5 آبسیکسی مب Abciximab
6 Abiraterone
7 ا سی ا ACA
8 آکامپروسیت Acamprosate
9 اکاربوز Acarbose
10 آسبوتولول Acebutolol
11 آسنوکومارول Acenocoumarol
12 استامینوفن Acetaminophen
13 استامینوفن+کافئین+آ اس آ Acetaminophen+Caffein+ASA
14 استامینوفن+کافئین Acetaminophen+Caffeine
15 استامینوفن+کدیین Acetaminophen+Codeine
16 استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین Acetaminophen+Diphenhydramine+Phenylephrine
17 استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین Acetaminophen+Guaifenesine+Phenylephrine
18 استامینوفن+ایبوپروفن+کافئین Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
19 استازولامید Acetazolamide
20 استیک اسید Acetic Acid
21 استیل کولین کلراید Acetylcholine Chloride
22 استیل سیستئین Acetylcysteine
23 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
24 استیل سالیسیلیک اسید+آتورواستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
25 آسیکلوویر Aciclovir
26 آسیترتین Acitretin
27 اکتیویتد شارکول Activated Charcoal
28 آدالیمومب Adalimumab
29 آداپالن Adapalene
30 ادفوویر Adefovir
31 آدنوزین Adenosine
32 سرماخوردگی بزرگسال Adult cold
33 Aflibercept
34 آجمالین Ajmaline
35 آلانین Alanine
36 آلبندازول Albendazole
37 آلبومین Albumin
38 آلمتوزومب Alemtuzumab
39 آلندرونیت Alendronate
40 آلندرونیک اسید+کوله کلسی فرول Alendronic Acid+Colecalciferol
41 آلفنتانیل Alfentanil
42 آلفوزوسین Alfuzosin
43 الگلوکراز Alglucerase
44 آلیسکرن Aliskiren
45 الوپورینول Allopurinol
46 روغن بادام Almond Oil
47 آلموتریپتان مالات Almotriptan Malate
48 Aloe barbadensis+Rosa damascene+Crocus sativus L
49 آلپرازولام Alprazolam
50 آلپروستادیل Alprostadil
51 آلتپلاز Alteplase
52 آلترتامین Altretamine
53 آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxide
54 الومینیوم ام جی Aluminium MG
55 آلومینیوم ام جی اس Aluminium MGS
56 آلومینیوم پتاسیم سولفات Aluminium Potassium Sulphate
57 آمانتادین Amantadine
58 آمبنونیوم کلراید Ambenonium Chloride
59 آمی فوستین Amifostine
60 امیکاسین Amikacin
61 آمیلورید Amiloride
62 آمیلورید+فورزماید Amiloride+Furosemide
63 آمیلورید اچ Amiloride-H
64 آمینواسید Amino acid
65 سرم آمینواسید+لیپید+گلوکز Amino Acid+Lipid+Glucose INF
66 آمینوکاپروئیک اسید Aminocaproic Acid
67 امینوگلوتتمید Aminoglutethimide
68 آمینوفیلین Aminophylline
69 آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
70 آمیودارون Amiodarone
71 آمی سولپراید Amisulpride
72 امی تریپتیلین Amitriptyline
73 آمیلودیپین Amlodipine
74 آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
75 آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
76 آمونیوم کلراید Ammonium Chloride
77 آموباربیتال Amobarbital
78 آمورولفین Amorolfine
79 آموکسی سیلین Amoxicillin
80 آموکسی سیلین+کلاریترومایسین+پنتوپرازول Amoxicillin+Clarithromycin+Pantoprazole
81 کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
82 امفوتریسین بی Amphotericin B
83 امپی سیلین Ampicillin
84 آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
85 آمیل نیتریت Amyl Nitrite
86 دی اتیل اتر Anaesthetic Ether
87 آناگریلید Anagrelide
88 آناکینرا Anakinra
89 اناستروزول Anastrozole
90 آنیدولافونژین Anidulafungin
91 آنتازولین Antazoline
92 آنتوسیانوزید آ Anthocyanoside A
93 انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
94 آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
95 انتی هموروئید Antihemorrhoid
96 انتی هیستامین دکونژستان Antihistamine Decongestant
97 آنتی تیموسیت گلوبولین Antilymphocyte Immunoglobulins
98 ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
99 ضدسم مار Antisnake Venum Serum
100 آپومورفین Apomorphine
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب