قرص روکشدار ازیپم 10 میلی گرم

Ezipam® 10MG FC.TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب