قرص پلاتومد 75 میلی گرم

PLATOMED 75MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تسنیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب