سوسپانسیون سفکسیم تسنیم 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر

CEFIXIME TASNIM 100MG/5ML 50ML FOR SUSP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تسنیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب