قرص ملوکسیکام تسنیم 15 میلی گرم

MELOXICAM TASNIM 15MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب