قرص ملوکسیکام تسنیم 15 میلی گرم

MELOXICAM TASNIM 15MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب