قرص ستیریزین/پزودوافدرین تسنیم 5/120 میلی گرم

CETIRIZINE/PSEUDOEPHEDRINE TASNIM 5/120MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب