قرص آلزیکسا 10 میلی گرم

ALZIXA 10MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب