قرص گلیرز 2 میلی گرم

GLYROZE 2MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب