قرص گلیرز 2 میلی گرم

GLYROZE 2MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب