قرص لینوکین 500 میلی گرم

LinoQin 500MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب