کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تسنیم 75 میلی گرم

VENLAFAXINE TASNIM 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب