کپسول پنتوپرازول تسنیم 20 میلی گرم

PANTOPRAZOLE TASNIM 20MG CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب