قرص ناپتین 375 میلی گرم

NAPTIN 375MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب