قرص گلیرز ۱ میلی گرم

GLYROZE 1MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب