قرص ملوکسیکام تسنیم 7.5 میلی گرم

MELOXICAM TASNIM 7.5MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب