قرص مزاتین 500 میلی گرم

MESATIN 500 MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تسنیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب