قرص گلیرز 0.5 میلی گرم

GLYROZE 0.5MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب