قرص گلیرز 0.5 میلی گرم

GLYROZE 0.5MG TAB

داروسازی تسنیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تسنیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب