قطره دایمتیمکس 40 میلی گرم/میلی لیتر

DIMETIMEX 40MG/ML DROP

داروسازی شهر دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی شهر دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب