کارتریج مپیواکائین-اکسیر 3% 1.8میلی لیتر

MEPIVACAINE-EXIR® 3% 1.8ML CARTRIDGE

داروسازی اکسیر [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب