کپسول آهسته رهش ولتادک 100 میلی گرم

VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تسنیم [ ایران ]

داروسازی تسنیم

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب