کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE SAJAD DAROU 20MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب