قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم

SIMVASTATIN SAJAD DAROU 20MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سجاد داروی شرق

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب