قرص سافکسوفست 180 میلی گرم

SAFEXOFAST 180MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب