قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم

ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب